Work That Reconnects

Metóda, ktorá obnovuje spojenie

"Ten istý prúd života, ktorý vo dne v noci preteká cez moje žily, tečie po svete a tancuje v rytmických melódiách. Je to ten istý život, ktorý radostne tryská cez prach zeme v nespočetných steblách tráv a rozvíja sa do divokých vĺn listov a kvetov. Je to ten istý život, ktorý sa húpe v oceánskej kolíske života a smrti, v nekonečných prílivoch a odlivoch."

 R. Thákur
 

„Metóda, ktorá obnovuje spojenie“ (Work that Reconnects - WTR) je jednoduchá, účinná a krásna metóda. Siaha hlboko k našej podstate a obnovuje staronové spojenie so sebou aj so svetom, ktorého sme súčasťou. Jej autorkou je svetoznáma ekofilozofka Joanna Macy. Vychádza z filozofie hlbokej ekológie, angažovaného budhizmu a systémovej vedy. Inšpiruje tisíce ľudí po celom svete, prebúdza srdcia pre činy v záujme života na Zemi, navzdory zhoršujúcim sa ekologickým a sociálnym podmienkam. Základnými piliermi sú vďačnosť, práca s bolesťou sveta, systémové myslenie a aktívna nádej. Túto metódu doplňujem o prvky z tanečno-pohybovej terapie, pretože som pri výcviku pochopila a zažila hlbšie paralely mezi cestou k Zemi a cestou k telu. Skúsenosť tak môže prejsť z hlavy do pocitov, tela a lepšie sa „zakoreniť “.

Metóda WTR je zážitková, k jednotlivým častiam sú pripravené cvičenia, meditácie alebo rituály. Work that Reconnects predstavuje zaujímavú inovatívnu metódu environmentálnej výchovy a vzdelávania, a tiež formu osobnostného rozvoja. Cieľom je pozitívna zmena vzťahu k životnému prostrediu prostredníctvom zážitku samého seba ako neoddeliteľnej časti planéty Zeme. Uvedomenie si vzájomnej závislosti, prepojenosti a existencie jedného živúceho organizmu, ktorého sme súčasťou.

„Metódu, ktorá obnovuje spojenie“ som spoznala v Nemecku v roku 2012, kde som mala štastie osobne Joannu Macy stretnúť. Som vyškolenou facilitátorkou metódy WTR, jedinou v ČR a SR. Viac o WTR na webe www.workthatreconnects.org.  

Víc o metodě WTR a propojení s pohybem si můžete přečíst v článku "Tělo je naša najbližšia príroda".